Egyiptom utókora Alexandriában és Rómában Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Egyiptom utókora Alexandriában és RómábanA kötet a neves egyiptológus két tanulmányát tartalmazza, melyeket az kapcsol össze, hogy mindkettő az ókori kultúra egy-egy Egyiptomhoz kötődő emblematikus jelenségét tárgyalja a maguk változó lényegében.

Az Obeliszkek az ókori Egyiptomtól a barokk Rómáig című szövegben a szerző azt mutatja be, miképpen viszonyul egymáshoz állandóság és változás egy olyan tárgytípus esetében, melynek példányait egymást követő kultúrák évezredeken keresztül újra meg újra elővették, hogy szimbolikus, rituális, politikai és esztétikai koncepciók megtestesítőjeként illesszék bele a maguk vizuális világába. Az Alexandria – a város és lakói az alapítástól napjainkig című írás abból az alaptételből indul ki, hogy egy város fizikai léte és szellemi-lélektani valósága nem választható el egymástól. Miközben a szerző nagy vonalakban elbeszéli az ókori Alexandria történetét – tovább kísérve azt középkori és újkori pusztulásán át 19. század eleji újjászületéséig, majd legújabb kori átalakulásáig –, érzékelteti a változatlanság (vagyis a hagyomány) és a változás összjátékát és konfliktusait is: hiszen mindez együtt képezi egy város történetét.

A kötethez csaknem száz, javarészt színes illusztráció tartozik.Szerző: Török László
Cím: Egyiptom utókora Alexandriában és Rómában
Információk: Kartonált, 116 oldal
ISBN: 978 963 693 444 6
Kiadás éve: 2013
Ár: 2 600 Ft
Kedvezményes ár: 1 820 Ft