Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae I (CVH I/9) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae I (CVH I/9)A magyar medievisztika és történelemtudomány régi adósságát törleszti a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat 9. és 10. volumenje, ugyanis egy, a középkori magyar egyháztörténeti kutatások számára nélkülözhetetlen forráscsoportot adnak közre. Az Apostoli Kamara középkori magyar vonatkozású iratanyagát a 20. század elején Fraknói Vilmos jobbkeze, Lukcsics József tárta fel a Vatikáni Titkos Levéltárban. Gyűjtése azonban a vatikáni magyar kutatások 20. századi strukturális problémái miatt végül nem került kiadásra. A kötetek ezen páratlanul értékes anyag napjaink tudományos igényének megfelelő sajtó alá rendezését tartalmazzák.

Hét hazai kutatóhely kilenc munkatársának összetett, többéves csapatmunkája révén immár a hazai és a nemzetközi kutatás számára is hozzáférhetővé válik e szinte kimeríthetetlenül gazdag matéria. A közel másfél ezer tételt tartalmazó forrásgyűjtemény lehetőséget kínál – többek között – a késő középkori magyar egyházi intézmények és javadalmak gazdasági potenciáljának összehasonlító vizsgálatára, a korszak magyar egyházi archontológiájának összeállítására, a magyar egyház és az itáliai bankházak kapcsolatának elemzésére.

A kötetek használatát gazdag apparátus (jegyzetek, bibliográfia, közel száz oldalas, adatolt személy- és helynévmutató, valamint iratjegyzék), a terjedelmes annotált angol nyelvű összefoglaló tanulmány segíti.Szerző: Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás et al. (szerk.)
Cím: Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae I (CVH I/9)
Információk: Kartonált, 384 oldal
ISBN: 978 963 308 203 4
Kiadás éve: 2014
Ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 1 750 Ft

Hasonló termékek

Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae II (CVH I/10)

Cameralia Documenta Pontificia de Regnis Sacrae Coronae Hungariae II (CVH I/10)

Lukcsics József, Tusor Péter, Fedeles Tamás et al.