Bevezetés a rendszerelméletbe Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Bevezetés a rendszerelméletbeNiklas Luhmann (1927–1998) társadalomelméletének feldolgozása a tudomány egyik legfontosabb, egyben legnehezebb feladata. A nehézség nem csupán az életmű roppant terjedelméből adódik, hanem abból is, hogy az elmélet körkörös felépítésű, vagyis az egyes építőkövei csak a többi ismeretében érthetők meg igazán. A jelen kötet – mely Luhmann egyetemi előadásainak átirata – fontos segítséget jelent a luhmanni elmélettel megismerkedni vágyók számára: gondolatmenetét végigkövetve érthető, logikus módon tárulnak elénk az elmélet belső összefüggései. Megtudhatjuk, hogy Luhmann rendszerelmélete mennyiben tér el más rendszerelméletektől, s milyen belátásokat nyerhetünk, ha azt a társadalom leírására alkalmazzuk. A szerző hangsúlyozza, hogy elmélete nem kizárólagos érvényű, s dönthetünk más fogalmiság mellett is. Ám minden fogalmi döntésnek következményei vannak arra nézve, hogy milyen meglátásokat nyerhetünk segítségével a társadalomra vonatkozóan. A könyv legnagyobb érdeme, hogy feltárja a fogalomhasználat és az elméletből következő megállapítások közötti összefüggéseket. Ezáltal rávilágít a sokszor meghökkentőnek tűnő luhmanni fogalomhasználat mozgatórugóira, és arra is, hogy milyen döntő pontokon és indokokkal tér el Luhmann elmélete más elméletektől – elsősorban a nagy rivális, Jürgen Habermas elgondolásaitól.

A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Luhmann, Niklas
Cím: Bevezetés a rendszerelméletbe
Információk: keményfedél, 328 oldal
ISBN: 9639610534
Kiadás éve: 2006
Ár: 3 280 Ft
Kedvezményes ár: 2 296 Ft

Hasonló termékek