Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán (9.) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán (9.)A kötet a koraközépkori germán jogforrások elemzésével igazolja a germánok magánjogát célzó kutatások létjogosultságát. Rávilágít a kezdetleges kereskedelmi viszonyok között is kidolgozott árucserejogi rendelkezésekre és nem utolsó sorban az analfabétizmus korában tapasztalt okirat-használati szokások szokatlan fejlettségére. Az árucserével kapcsolatos szabályok hiányából adódó hézagokat a germán szerződési praxis a klasszikus és posztklasszikus kori római jogelvek alkalmazásával ki tudta tölteni.

A magánjog e területének részletes vizsgálatával a szerző azt kívánja bizonyítani: a germánok vitathatatlan érdeme Európa jogfejlődésében, hogy olyan római jogintézmények hordozta értékeket közvetítettek, amelyek összekeveredve a germán jogi tradícióval az érett középkor legfontosabb jogintézményeinek gyökerét képezték

A germán okirat-készítési szokások feltárásával az olvasó számára bebizonyosodik, hogy a jogi kultúra szempontjából nem tátongott szakadék az ókori Róma és az érett középkor keresztény Európája között. A monográfia a germán jog egy részterületének boncolgatásával azonban nemcsak a jogtörténészek számára hoz újat, hanem a középkortörténet iránt érdeklődőknek is bebizonyítja, hogy Európa jogfejlődése tekintetében kulcsfontosságú volt a római és germán kultúra kölcsönhatása, amely a hétköznapi emberek életében úgy jelent meg, ahogyan azt egy Nagy Theoderik keleti gót királynak tulajdonított aforizma megállapítja: „A szegény római a gótokat utánozza, a tehetős gót pedig a rómaiakat.”


A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Babják Ildikó
Cím: Barbárság vagy germánság? Árucsere Európa hajnalán (9.)
Információk: Kartonált, 290 oldal
ISBN: 978 963 693 357 9
Kiadás éve: 2011
Ár: 3 200 Ft
Kedvezményes ár: 2 240 Ft

Hasonló termékek

A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai

A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai

Majtényi Balázs – Vizi Balázs (szerk.)
A jogászok joga

A jogászok joga

Gyekiczky Tamás