Az irodalmi esemény Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Az irodalmi eseményA tanulmány az esemény jelenségét helyezi új megvilágításba. A köznapi szemlélet az eseményt az állapottal, a folyamattal, a változással és az átalakulással összevetve érzékeli. Mivel az emberi tapasztalat előzetes értésen, hiedelmeken és szimbolikus közvetítéseken alapul, szükséges feltárnunk a szövegek és médiumok – a jel, a szó, a beszéd, a trópus, az elbeszélés, az írott textus és a költői szövegmű – sajátos hozzáadott jelentését.

A könyv szerzője elvégzi az eseményfelfogások tudománytörténeti vizsgálatát, felmérve olyan kategóriák hozadékát, mint a „müthosz”, a „szüzsé”, a „funkció”, a „konfiguráció”, a „bázis-cselekvés”, a „határátlépés”. Maga abból indul ki, hogy az emberi tapasztalat bázisa a cselekvés, mely mindenkor egyszeri esetként történik meg velünk.

Kísérletet tesz arra, hogy a létesemény hermeneutikai, a nyelvi esemény szemantikai és az irodalmi esemény poétikai vetületben megközelíthető képződményeit hierarchikus rendben tekintse át. Ily módon az esemény sajátlagos diszkurzusképző történésként tárul föl előttünk, mely az elbeszélő prózában a cselekvéstől a személyes elbeszélésig és az egzisztenciális értelmezésig vezető utat íveli át.

A műértelmezések Kosztolányi Dezső vers- és prózaköltészeti teljesítményére, kiemelten a Pesztra és a Halotti beszéd megoldásaira összpontosítanak. A Hamlet kapcsán a szerző egy új alakzat, az egzisztenciális metafora poétikai szerepét világítja meg.Szerző: Kovács Árpád
Cím: Az irodalmi esemény
Információk: Kartonált, 108 oldal
ISBN: 978 963 693 500 9
Kiadás éve: 2013
Ár: 1 200 Ft
Kedvezményes ár: 840 Ft