Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Alkotmány és kormányzás Kelet-EurópábanKönyvünk 14 ország alkotmányos rendszerét és kormányzását mutatja be. Az érintett földrajzi terület felöleli Délkelet- Európa, avagy a Nyugat-Balkán államait (Albánia, Bosznia- Hercegovina, Észak-Macedónia, Koszovó, Montenegró, Szerbia), Kelet-Európa görögkeleti vallási gyökerű volt szovjet utódállamait (Belarusz, Moldova, Oroszország, Ukrajna), a kaukázusi államokat (Azerbajdzsán, Georgia, Örményország) és Törökországot.

A tárgyalt államokat a tágan értelmezett kelet-európai földrajzi fekvésen kívül még legalább két fontos közös vonás kapcsolja össze. Egyrészt jelenleg egyik állam sem tagja az európai integrációt megvalósító Európai Uniónak, másrészt – Törökországot leszámítva – mindegyik ország rendelkezik hosszabb vagy rövidebb kommunista állampárti múlttal, és csak az utóbbi évtizedekben lépett a demokratizálódás útjára. A nyelvileg, vallásilag, kulturálisan sokszínű térség a történelem folyamán az orosz, az oszmán és az osztrák birodalmak befolyási övezetéhez tartozott. A keleti vagy nyugati orientáció dilemmája ma is meghatározó a térség államéletében.

A könyv egyes fejezetei azonos struktúrában tárgyalják az adott állam közjogi fejlődését, alkotmányos alapelveit, intézményeit (parlament, végrehajtó hatalom, igazságszolgáltatás) és közigazgatásának alapjait.


Szerző: Halász Iván – Szabó Zsolt
Cím: Alkotmány és kormányzás Kelet-Európában
Információk: keményfedél, 408 oldal
ISBN: 9 789 635 561 520
Kiadás éve: 2021
Ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 150 Ft