A magyar nyelv Romániában (Erdélyben) Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)Az 1990 előtti magyar nyelvtudomány egyik adóssága volt, hogy nemigen foglalkozott Trianon nyelvi következményeivel. A rendszerváltás után A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén című kutatás keretében határon túli és magyarországi nyelvészek elkészítették a környező országok kisebbségi magyar nyelvhasználatának szociolingvisztikai elemzését Trianontól az 1990-es évek közepéig. A kutatók azonos szerkezetben tárgyalták a kisebbségi magyarok földrajzi és demográfiai jellemzőit, politikai, gazdasági, kulturális és vallási helyzetét, a nyelvekhez fűződő attitűdöket és a nyelvi konfliktusokat, a nyelvi törvényeket, a magyar nyelv szerepét az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban. A szigorúan nyelvészeti részek a kétnyelvűség hatásait írták le, vagyis a magyarországi magyarok és a határon túliak közti nyelvi azonosságokat és különbségeket elemezték.
Ebben a könyvben a szerzők, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem professzorai részletesen elemzik az 1996-os erdélyi terepkutatás eredményeit, de ezeket ki is egészítik egy 2009-ben lefolytatott nagy erdélyi szociológiai vizsgálat releváns nyelvi adatainak elemzésével. Másképp mondva: az olvasó az 1990 utáni három évtized erdélyi nyelvi fejleményeinek panoramikus leírását is kapja e kötetben. A Kárpát-medencei kisebbségi magyarok nyelvi leírása – a kárpátaljai (1998), vajdasági (1999), szlovákiai (2000), ausztriai és szlovéniai (2012) és horvátországi (2016) kötetek után – ezzel a könyvvel válik teljessé.

Komoróczy György írása a könyvről megjelent a Hargita Népe napilap online oldalán 2021. január 22-én.

A könyvbemutatóról a MASZOL portál 2020. augusztus 21-i cikkében és a
Krónika online oldal 2020. augusztus 21-i írásában olvashatnak.

Tátrai Patrik írása a könyvről az Ethnographia folyóirat 2021/3. számának 554-555. oldalán olvasható.


A könyv jelenleg nem rendelhető!

Szerző: Péntek János – Benő Attila; szerkesztette: Kontra Miklós
Cím: A magyar nyelv Romániában (Erdélyben)
Információk: keménytáblás, 474 oldal, színes képekkel
ISBN: 978 963 556 026 4
Kiadás éve: 2020
Ár: 3 950 Ft
Kedvezményes ár: 2 765 Ft

Hasonló termékek

Halál és kultúra

Halál és kultúra

Berta Péter (szerk.)
Modern sorsok és késő modern tematikák

Modern sorsok és késő modern tematikák

Bókay Antal – Rácz István (szerk.)
Az észleléstõl a nyelvig

Az észleléstõl a nyelvig

Pléh Csaba – Kampis György – Csányi Vilmos