A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásbanA határok átlépése című könyv a tudományok közötti kommunikációt állítja a figyelem előterébe. A kötet a különböző, egymástól látszólag távol álló tudományágak közötti kommunikáció módjait, lehetőségeit keresi és mutatja be meghatározott, időszerű kutatási területeken. Azt vizsgáljuk meg, hogy a humán tudományok és a természettudományok, e két nagy, intézményesített tudományterület bevett működési rendje, elméleti keretei és módszertanai, szemantikái mennyire értik meg egymást, mennyire képesek egymásra építeni és hatni, hogyan működnek együtt.
A bevezető tanulmányt követően a kötetben felvetett témákhoz egy-egy bölcsész és természettudós tanulmánya szól hozzá, egymással párbeszédben. A négy témakör, vagyis a kaotikus dinamika, a képiség, a nativizmus és a hálózat olyan fogalmakat hív elő, amelyek a mai tudományos kutatás figyelmének középpontjában állnak. Mindegyik fogalom különböző tudományok és tudományos elméletek meghatározó kategóriája, úgy, hogy az eltérő tudományok azonos vagy eltérő tudományelméleti keretben alkalmazzák őket.
Az előadások a négy témakörben az átjárhatóságot, a kölcsönös megértést demonstrálják: miképp lehetséges termékeny kommunikáció egy korszak különböző tudományai és elméletei között akkor, ha az szabatos nyelvvel, pontossággal és egyúttal nyitottsággal kapcsolódik össze.Szerző: Tolcsvai Nagy Gábor (szerk.)
Cím: A határok átlépése. Módszertani analógiák, közös problémák és szemléleti párhuzamok a humán és a természettudományos gondolkodásban
Információk: Keménytábla, 248 oldal
ISBN: 978 963 693 836 9
Kiadás éve: 2018
Ár: 2 500 Ft
Kedvezményes ár: 1 750 Ft