A családtámogatások negyed százada Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

A családtámogatások negyed századaA családok támogatására és védelmére irányuló, azzal bármilyen összefüggésben álló közigazgatási tevékenység és az erre vonatkozó közigazgatási jogi szabályozás közvetlen, tételesen megalapozott alkotmányos háttérrel rendelkezik, arra épül. Egy ezzel a témával foglalkozó közigazgatási jogi szakmunka közreadása, amely egyébként az elsők között vizsgálta átfogóan a családok állami támogatásának területét, kiemelkedő jelentőségű esemény. E kötet témájának indokoltsága és aktualitása az alkotmányossági összefüggések miatt nehezen kérdőjelezhető meg, de az, hogy a pénzbeli családtámogatások kérdése minden kormányciklus alatt kiemelt jelentőséggel bírt, ugyancsak tény; azonban e témakör tudományos vizsgálata kiváltképp aktuális Magyarország és általában Európa demográfiai helyzetére való tekintettel. Hiánypótló és újszerű e munka abban, hogy a családtámogatás egyik szegmensét, a pénzbeli ellátásokat a közigazgatás-tudomány oldaláról világítja meg, analizálja és értékeli, ugyanakkor több tudományterület eredményeit is felhasználja, a Szerzőt jellemző közérthető és olvasmányos stílusban, aprólékos tudományos igényességgel. A kötetet jó szívvel ajánlom a tudományos kutatók és a gyakorlati szakemberek figyelmébe egyaránt, akik eligazodást keresnek a családtámogatási ellátások történeti hátterének, folyamatosan változó elemeinek és szabályozásának útvesztőiben.
Prof. Dr. Patyi András tanszékvezető egyetemi tanár

Dr. Kristó Katalin a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Karán működő Lőrincz Lajos Közigazgatási Jogi Tanszék egyetemi docense. A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás- tudományi Karán 2009-ben okleveles közigazgatási szakértőként kiváló minősítéssel végzett, doktori fokozatát summa cum laude minősítéssel a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen 2015-ben nyerte el közigazgatás-tudományok tudományágban. Egyetemi oktatói pályáját 2009-ben kezdte meg. Kiterjedt oktatói portfoliója mellett sokrétű igazgatási és vezetői tapasztalattal rendelkezik, képzésfejlesztési és kutatásszervezési területen egyaránt. Tudományos érdeklődésének középpontjában a közigazgatási jog különös része, elsősorban a humán közszolgáltatások igazgatása áll; számos publikáció: egyetemi tankönyvek, könyvfejezetek, szakmai folyóiratokban és konferenciakiadványokban megjelent magyar és angol nyelvű tanulmányok szerzője.


Szerző: Kristó Katalin
Cím: A családtámogatások negyed százada
Információk: kartonált, 382 oldal
ISBN: 978 963 556 225 1
Kiadás éve: 2022
Ár: 4 500 Ft
Kedvezményes ár: 3 150 Ft

Hasonló termékek

A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai

A kisebbségi jogok nemzetközi okmányai

Majtényi Balázs – Vizi Balázs (szerk.)
A jogászok joga

A jogászok joga

Gyekiczky Tamás