Gondolat Kiadó
Egy pillanat...
GONDOLAT KIADÓ

Szakály Sándor hadtörténész recenziója Gereben Ferenc
„Most minden valamirevaló férfinek itt a helye!” című könyvéről

Családtörténet és háborús emlékezet. Bécsi Napló XXXVIII. évfolyam 4. szám 2017. július–augusztus

Száz esztendeje történt. Európa, majd a fél világ lángokban állt. Sok millióan álltak szemben egymással fegyverrel a kézben, hogy eldöntsék kinek is van igaza, kié a nagyobb igazság. Évtizedekig csak Nagy Háborúnak nevezték, hogy később az I. jelzőt kapja meg, mivel 1939 és 1945 között sor került a II-ra.
Nem a még pusztítóbb másodikról, hanem az elsőről kaphat képet az olvasó a Gereben Ferenc írta, összeállította és szerkesztette kötetből, ha kezébe veszi és el is olvassa. Az ismert művelődéskutató/szociológus ugyanis a háború történetét nagyanyja, Kesztler Aranka úrleány levelezésének a segítségével idézi fel. A nem oly régen előkerült tábori- és képeslapgyűjtemény, illetve fotóalbum ugyanis a háború hétköznapjaiba enged bepillantást. Egy fiatal – a háború évei alatt ifjú hölggyé cseperedő – leány és rokonai, vélt vagy valós udvarlói levél – pontosabban tábori- és képeslap – váltásaiból tudhatjuk meg azt, hogy a levelezőtársak miről és hogyan gondolkodtak.
A különböző hadszínterekről küldött lapokból megtudható sok minden a kiképzésről, a front eseményeiről, a hétköznapokról és a világról alkotott képről. A feladási helyek pedig jól érzékeltetik, hogy a többnyire tartalékos tüzér fegyvernembéli tisztjelöltek, majd tiszt fiatalurak miről számoltak be kedvesen a rokon leánynak, mire vártak választ otthonról és a rajzolt képeslapok milyen külön üzenetekkel bírtak.
Ezek a lapok a XX. század elejének alsó középosztálybéli fiataljainak a gondolkodásába is bepillantást engednek, és meglátásom szerint jól illusztrálják azt a hazafiúi gondolkodást (is), ami akkor természetes volt. Ugyanez mondható el a kötelességteljesítésről, ami szintén természetes része volt az akkori közfelfogásnak. Ha hí a Haza, menni kell.
S hányan mentek? Millióan. Egy-egy nagyobb család esetében a férfiak közül legtöbbször csak néhányan maradtak ki az egyenruhát öltők közül. A kötetben közreadott fotókon nem egy esetben a férfiak között alig találni polgári ruhás személyt – főleg a fiatalabbak között –, az egyenruha dominál.
Kesztler Aranka számára a tábori- és képeslapok fontosak voltak. Évtizedekig őrizte azokat, ahogy a Családtörténet és háborús emlékezet fotóalbumot is. Utóbbi gyűjtemény a kapott, otthon készített fotók mellett svájci tartózkodása alatt készült fotókat is tartalmaz. A háború évei alatt néhány hetes svájci pihenés a fiatal leánynak kitűnő nyelvgyakorlat volt, és életre szóló szép emlék maradt.
S ez az emlék, illetve az azt őrző lapok, fotók most „életre keltek”. Gereben Ferenc alapos és igen szakszerű munkával „életet lehelt” beléjük. Sorra vette a levelezőpartnereket, bemutatva életútjukat, katonakénti működésüket. Kitüntetési javaslatok, személyi leírások, alakulattörténetek tanulmányozása után elevenednek meg előttünk a száz esztendővel ezelőtti események és azok szereplői. Azok, akik a Nagy Háború sajátos gépezetében alig voltak még csak apró fogaskerekek, de akik nélkül a gépezet nem működött volna.
S jóval kevesebbet tudnánk a háború mindennapjairól, a frontokon lévők és az otthon maradottak kapcsolatáról, ha nem készült volna el ez a kis kötet, amely formájában és kivitelében is dicséretet érdemlő. Ahogy dicsérendő a szerző alapossága, a minden apróságnak utánajáró elkötelezettsége és a hitelességre való törekvése. Gereben Ferenc munkája a múltat idézi. A napjainkban egyre inkább teret nyerő felületesség, nagyvonalúság helyett ő még annak az iskolának a neveltje, amely arra tanított, hogy a történelemben a tényeknek is van jelentősége. Aki kézbe veszi a formás kis kötetet, az a tények mellett számos életúttal, korabeli képeslappal ismerkedhet meg és egy estét rászánva a Nagy Háború mindennapjainak közelébe kerülhet.

Gereben Ferenc: „Most minden valamirevaló férfinek itt a helye!”
Egy első világháborús családi dokumentumgyűjtemény vallomásai (1914–1918)
Budapest, 2017. Gondolat Kiadó. 199 oldal + Függelék.

Szakály Sándor